close

Wij gebruiken eigen en cookies van derde partijen om de website ervaring van de gebruiker van onze webiste te verbeteren. Als u doorgaat met gebruik te maken van deze website, veronderstellen wij dat u overeenkomt met ons cookie gebruik.

Het bezoeken van deze website impliceert niet dat de gebruiker verplicht is enige informatie te verstrekken. In het geval dat de gebruiker informatie van persoonlijke aard verstrekt, zullen de gegevens die op deze website worden verzameld op een loyale en wettige manier worden behandeld, te allen tijde met inachtneming van de principes en rechten vervat in de organieke wet 15/1999 van 13 december , Bescherming van Persoonsgegevens (LOPD) en andere ontwikkelingsregelgeving.


Informatie voor gebruikers


- Sectie "Nieuwe klant"
In overeenstemming met de organieke wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens (LOPD), informeren wij u dat door het invullen van de formulieren uw persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen en verwerkt in bestanden van Navrut, SL (hierna NAVRUT ).


Het belangrijkste doel van dit bestand is het beheer van geregistreerde gebruikers op onze website, evenals het verzenden van advertenties met betrekking tot de producten en diensten die door NAVRUT op de markt worden gebracht of voor het verzenden van advertenties, kortingen en promoties van producten en diensten van andere entiteiten. De mechanismen voor het verzenden van advertenties zullen worden gedefinieerd door NAVRUT, wat kan zijn: instant messaging (WhatsApp), e-mail, gedrukte advertenties of enige andere manier van adverteren die door de huidige wet is toegestaan.


Als u dit soort advertenties niet wilt ontvangen, moet u het vakje in het formulier "gegevensprivacybeleid" niet aanvinken.


NAVRUT waarborgt de vertrouwelijkheid van de verstrekte gegevens en garandeert dat ze in geen geval zullen worden overgedragen voor enig ander gebruik zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van onze gebruikers. We zullen alleen om de gegevens vragen die nodig zijn om de vereiste service te verlenen en zullen alleen voor dit doel worden gebruikt.


- Sectie "Aankoop doen"
In overeenstemming met de organieke wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens (LOPD), informeren wij u dat, door het invullen van de formulieren, uw persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen en verwerkt in NAVRUT-bestanden.


Het belangrijkste doel van dit bestand is het onderhouden van de contractuele relatie met onze klanten, het vergemakkelijken van de verwerking van bestellingen, het uitvoeren van statistische studies, evenals het verzenden van advertenties met betrekking tot de producten en diensten die door NAVRUT op de markt worden gebracht of voor het verzenden van advertenties , productkortingen en promoties.


Ter gelegenheid van de aankoop kunnen uw gegevens aan de volgende ontvangers worden doorgegeven:
• Bankentiteiten voor betaling van aankopen per kaart.
• Aan het Bureau van consumenten en gebruikers in geval van een claim.
• Aan fabrikanten, technische diensten en/of groothandels in geval van garantie of reparatie. Aan die transportbedrijven die mogelijk de verzending naar klanten van de bijbehorende bestellingen hebben besteld. Deze ontvangers kunnen zich binnen het Spaanse grondgebied of daarbuiten bevinden, afhankelijk van het gekochte product en/of dienst.
• In de wettelijk vastgestelde gevallen, zoals het geval is bij de veiligheidsdiensten en -organen.


NAVRUT waarborgt de vertrouwelijkheid van de verstrekte gegevens en garandeert dat ze in geen geval zullen worden overgedragen voor enig ander gebruik zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van onze klanten. We zullen alleen om de gegevens vragen die nodig zijn om de vereiste service te verlenen en zullen alleen voor dit doel worden gebruikt.


- Sectie "Aanbiedingenbulletin"
In overeenstemming met de bepalingen van de organieke wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens, informeren wij u dat de verstrekte e-mail zal worden opgenomen in een bestand dat eigendom is van NAVRUT om het aanbiedingsbulletin te verzenden. Dit bulletin is uitsluitend informatief. Persoonlijke gegevens worden door NAVRUT gebruikt in overeenstemming met de vereisten van Wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens.
- Marketingacties. In overeenstemming met de bepalingen van de organieke wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens, informeren wij u dat de gegevens die worden verstrekt bij deelname aan de verschillende marketingacties zullen worden opgenomen in bestanden die eigendom zijn van NAVRUT met het oog op deelname aan specifieke promotionele acties. Daarnaast kan NAVRUT deze gegevens gebruiken om te informeren over toekomstige acties, aanbiedingen en andere commerciële acties. Persoonlijke gegevens worden door NAVRUT gebruikt in overeenstemming met de vereisten van Wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens.
- Sectie "Contactformulier en NAVRUT Support Center"
In overeenstemming met de bepalingen van organieke wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens, informeren wij u dat de verstrekte e-mail zal worden opgenomen in een bestand dat eigendom is van NAVRUT met het oog op het beheer van het NAVRUT-ondersteuningscentrum en klantcontact .


Toestemming


Door de formulieren te verzenden, begrijpen we dat de gebruiker ermee instemt dat de gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de doeleinden die in elk van de formulieren zijn uiteengezet. NAVRUT zal de gegevens niet aan derden verstrekken, behalve in de gevallen die wettelijk zijn vastgesteld of geautoriseerd door de belanghebbende. NAVRUT stelt de eigenaar van de gegevens op de hoogte van zijn voornemen om hen commerciële communicatie per e-mail of een ander gelijkwaardig elektronisch communicatiemiddel te sturen. Evenzo verklaren de eigenaren dat ze op de hoogte zijn van dit voornemen en geven ze hun uitdrukkelijke toestemming voor de ontvangst van de bovengenoemde communicatie. De toestemming die hier door de houder wordt gegeven voor het doorgeven van gegevens aan derden kan te allen tijde worden ingetrokken, zonder terugwerkende kracht.


data kwaliteit


Gebruikers moeten de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, authenticiteit en geldigheid garanderen van de persoonlijke gegevens die van hen zijn verzameld.


bescherming van minderjarigen


Wij verzamelen geen persoonsgegevens van minderjarigen. Het is de verantwoordelijkheid van de ouder/wettelijke voogd om de privacy van minderjarigen te waarborgen en al het mogelijke te doen om ervoor te zorgen dat zij toestemming hebben gegeven voor het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke gegevens van de minderjarige.


Sociale media


Via onze website heeft u toegang tot de sociale netwerken Facebook, Twitter of YouTube met open toegang voor alle gebruikers. Dit zijn websites waar de gebruiker zich gratis kan registreren en volgen. In deze sociale netwerken kunnen gebruikers meer te weten komen over onze activiteiten, meningen en toegang tot foto's en video's. Gebruikers van deze sociale netwerken moeten zich ervan bewust zijn dat deze plaats onafhankelijk is van de website www.NAVRUT.es en open is, dat wil zeggen dat het zichtbaar is voor al zijn gebruikers, en het privacybeleid dat op deze inhoud moet worden toegepast, is vastgesteld door Facebook, Twitter of YouTube. NAVRUT is niet de eigenaar van de sociale netwerken.


Verzamelde informatie gericht op webverbeteringen


Om onze diensten en online winkelen te verbeteren, analyseren we het NAVRUT-portaal en de juiste gebruikersnavigatie. Deze informatie is vertrouwelijk en wordt alleen gebruikt om de veiligheid en werking van onze online winkel te verbeteren.